TIM ZA MARKETING ŠKOLE

TIM ZA MARKETING ŠKOLE

Cilj rada Tima za marekting škole jeste da, u saradnji sa svim učesnicima u obrazovno-vaspitnom procesu, roditeljima i učenicima, školu predstavi i promoviše, pre svega preko školskog sajta.

     Tim će u toku cele školske godine pratiti, obeležavati i promovisati značajne događaje i aktivnosti realizovane kroz vaspitno-obrazovni rad škole.

MESEC AKTIVNOSTI NOSIOCI

AKTIVNOSTI

Septembar - Formiranje Tima za marketing škole i usvajanje plana rada za šk. 2018/2019. god.

– Podela aktivnosti i zaduženja između članova Tima.

– Razmatranje načina za aktivno uključivanje učenika u elektronsku prezentaciju škole.

– Razmatranje i otvaranje elektronskih naloga škole i  Tima.

– Tekuća pitanja.

Članovi Tima za marketing škole
Oktobar/Novembar - Rad na sajtu škole.

– Razmatranje mogućnosti za prezentovanjem rada škole/ primera dobre prakse kroz različite medije uže i šire lokalne zajednice (Barajevski glasnik, Radio Barajevo,…).

– Promovisanje rada Tima na Nastavničkom veću.

– Praćenje primera dobre prakse u obrazovno- vaspitnom radu škole i promovisanje istih preko sajta škole.

– Podsticanje svih učesnika u obrazovno-vaspitnom radu na prezentovanje i promociju primera dobre prakse.

– Tekuća pitanja.

Članovi Tima za marketing škole
Januar/ Februar - Analiza dosadašnjeg rada sa predlozima za unapređenje.

– Analiza vizulnog prikaza sajta.

– Podnošenje polugodišnjeg izveštaja.

– Tekuća pitanja.

Članovi Tima za marketing škole
April - Rad na sajtu škole.

– Podsticanje svih učesnika u obrazovno-vaspitnom radu na prezentovanje i promociju primera dobre prakse.

– Tekuća pitanja.

Članovi Tima za marketing škole
Jun - Samovrednovanje rada članova i realizovanih aktivnosti.

– Podnošenje godišnjeg izveštaja.

 

Članovi Tima za marketing škole

Članovi:

  1. Danijela Bojović, nastavnik predmetne nastave
  2. Željko Trifunović, nastavnik predmetne nastave
  3. Tijana Mirković, nastavnik predmetne nastave
  4. Biljana Popović, nastavnik razredne nastave
  5. Jelena Ristić, nastavnik razredne nastave
  6. Nela Spasojević, nastavnik razredne nastave
  7. Irena Sirković, stručni saradnik- bibliotekar
  8. Marija Stanojević, stručni saradnik- pedagog, koordinator