Edukacija učenika, roditelja i nastavnika

Internet i digitalna tehnologija postali su sastavni deo života ljudi širom sveta. Pored velikog broja prednosti, sa sobom nose i rizike, pa je potrebno preduzeti određene mere zaštite radi bolje digitalne bezbednosti. Bezbedno ponašanje prilikom korišćenja novih tehnologija predstavlja jedan od ključnih aspekata digitalne pismenosti koja je neophodna veština za „preživljavanje“ u 21. veku.

Broj dece koja svakodnevno koriste internet je u stalnom porastu, i u svetu i kod nas. Zato je bezbednost dece na internetu jedno od najbitnijih pitanja bezbednosti kako na globalnom nivou, tako i u Srbiji.

Od školske 2017/2018. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje Program „Osnovi bezbednosti dece“ čiji je cilj sticanje novih i unapređenje postojećih znanja, veština i stavova radi postizanja bezbednosne kulture učenika četvrtog i šestog razreda osnovne škole. Nastavu realizuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji poseduju znanja i veštine iz oblasti koje se izučavaju, kao i penzionisani pripadnici MUP-a. Oblasti koje realizuju jednom mesečno kroz čas odeljenjskog starešine su: bezbednost dece u saobraćaju; policija u službi građana; nasilje kao negativna pojava; prevencija i zaštita dece od opojnih droga i alkohola; bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža; prevencija i zaštita dece od trgovine ljudima; zaštita od požara i zaštita od tehničko-tehnoloških opasnosti i prirodnih nepogoda. Od školske 2018/2019. godine predavanja se realizuju i sa učenicima prvog razreda.Predavanjima prisustvuju sve odeljenjske starešine.

Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koji se bavi prevencijom i reagovanjem na ugrožavanje dece u digitalnom svetu, realizovao je u našoj školi 25. januara 2019. edukativno predavanje posebno prilagođeno za decu školskog uzrasta i predavanje prilagođeno za roditelje u vezi sa bezbednošću dece na internetu. Predavanju je prisustvovalo 30 članova Saveta roditelja.

U periodu od 11. 3. do 14. 4. 2019. godine učiteljica Biljana Popović pohađala je elektronski seminar Internet i mi u sigurnoj mreži u organizaciji Agencije za obrazovanje „Marina i Jovan“ iz Beograda. Program je publikovan u Katalogu za školske 2018/2019., 2019/2020. i 2020/2021. godinu pod brojem 335. Cilj seminara je razvoj stručnih i etičkih znanja kod nastavnika o Internetu, prednostima i nedostacima za korišćenje u obrazovanju, za komunikaciju i saradnju, o kompjuterskoj etici, načinima zloupotrebe i sigurnih ponašanja u cilju zaštite
učenika.

Radionici „Bezbednost dece na internetu“ u organizaciji „Save the Children”, koja je realizovana 18. 10. 2019. godine u Beogradu, prisustvovali su nastavnici Ana Vanjek, Bojana Cupać, Danijela Bojović, Željko Trifunović, Nataša Delić kao i stručni saradnici Marija Stanojević, Ružica Petrović i Irena Sirković.

Konferenciji „Bezbednost dece na internetu“ u organizaciji Katarine Jonev, višegodišnjeg edukatora na temu bezbednosti dece na internetu koja je održana 20. novembra 2019. godine u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, prisustvovala je učiteljica Biljana Popović. Cilj konferencije bio je promovisanje kulture ponašanja na društvenim mrežama i bezbednosti dece na Internetu. Učesnici konferencije bili su: Dunja Simić, glavni koordinator programa Osnovi bezbednosti dece u Ministarstvu unutrašnjih poslova, master psiholog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom i mladima, Vladimir Vujić, načelnik Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala UKP, Slavica Milojević ispred Republičkog zavoda za socijalni rad, Dženana Rudonja ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Vesna Dejanović ispred INICEF-a, Mihreta Fejzula angažovana u Grupi za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminaciju, u Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Maja Raković, ispred Biroa za sprečavanje trgovine ljudima, pedijatar Mirjana Mićović, psiholog Vanja Bokun Popović, novinar Vesna Čarknajev i stručnjaci za internet bezbednost Mirko Mirković i Dušan Berdić.
Tokom konferencije održana je i promocija knjige „Bezbednost dece na internetu – vodič za roditelje”, autora Katarine Jonev.