logoЕдукација ученика, родитеља и наставника

Интернет и дигитална технологија постали су саставни део живота људи широм света. Поред великог броја предности, са собом носе и ризике, па је потребно предузети одређене мере заштите ради боље дигиталне безбедности. Безбедно понашање приликом коришћења нових технологија представља један од кључних аспеката дигиталне писмености која је неопходна вештина за „преживљавање“ у 21. веку.

Број деце која свакодневно користе интернет је у сталном порасту, и у свету и код нас. Зато је безбедност деце на интернету једно од најбитнијих питања безбедности како на глобалном нивоу, тако и у Србији.

Од школске 2017/2018. године Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује Програм „Основи безбедности деце“ чији је циљ стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради постизања безбедносне културе ученика четвртог и шестог разреда основне школе. Наставу реализују припадници Министарства унутрашњих послова који поседују знања и вештине из области које се изучавају, као и пензионисани припадници МУП-а. Области које реализују једном месечно кроз час одељењског старешине су: безбедност деце у саобраћају; полиција у служби грађана; насиље као негативна појава; превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа; превенција и заштита деце од трговине људима; заштита од пожара и заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. Од школске 2018/2019. године предавања се реализују и са ученицима првог разреда.Предавањима присуствују све одељењске старешине.

Национални контакт центар за безбедност деце на интернету Министарства трговине, туризма и телекомуникација који се бави превенцијом и реаговањем на угрожавање деце у дигиталном свету, реализовао је у нашој школи 25. јануара 2019. едукативно предавање посебно прилагођено за децу школског узраста и предавање прилагођено за родитеље у вези са безбедношћу деце на интернету. Предавању је присуствовало 30 чланова Савета родитеља.

У периоду од 11. 3. до 14. 4. 2019. године учитељица Биљана Поповић похађала је електронски семинар Интернет и ми у сигурној мрежи у организацији Агенције за образовање „Марина и Јован“ из Београда. Програм је публикован у Каталогу за школске 2018/2019., 2019/2020. и 2020/2021. годину под бројем 335. Циљ семинара је развој стручних и етичких знања код наставника о Интернету, предностима и недостацима за коришћење у образовању, за комуникацију и сарадњу, о компјутерској етици, начинима злоупотребе и сигурних понашања у циљу заштите
ученика.

Радионици „Безбедност деце на интернету“ у организацији „Save the Children”, која је реализована 18. 10. 2019. године у Београду, присуствовали су наставници Ана Вањек, Бојана Цупаћ, Данијела Бојовић, Жељко Трифуновић, Наташа Делић као и стручни сарадници Марија Станојевић, Ружица Петровић и Ирена Сирковић.

Конференцији „Безбедност деце на интернету“ у организацији Катарине Јонев, вишегодишњег едукатора на тему безбедности деце на интернету која је одржана 20. новембра 2019. године у Привредној комори Србије у Београду, присуствовала је учитељица Биљана Поповић. Циљ конференције био је промовисање културе понашања на друштвеним мрежама и безбедности деце на Интернету. Учесници конференције били су: Дуња Симић, главни координатор програма Основи безбедности деце у Министарству унутрашњих послова, мастер психолог са вишегодишњим искуством у раду са децом и младима, Владимир Вујић, начелник Одељења за сузбијање високотехнолошког криминала у Служби за борбу против организованог криминала УКП, Славица Милојевић испред Републичког завода за социјални рад, Џенана Рудоња испред Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Весна Дејановић испред ИНИЦЕФ-а, Михрета Фејзула ангажована у Групи за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминацију, у Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Маја Раковић, испред Бироа за спречавање трговине људима, педијатар Мирјана Мићовић, психолог Вања Бокун Поповић, новинар Весна Чаркнајев и стручњаци за интернет безбедност Мирко Мирковић и Душан Бердић.
Током конференције одржана је и промоција књиге „Безбедност деце на интернету – водич за родитеље”, аутора Катарине Јонев.