eTWINNING TIM

GODIŠNJI PLAN RADA eTwinning TIMA
ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Cilj rada eTwinning tima jeste podizanje nivoa digitalnih kompetencija nastavnika, unapređenje kvaliteta nastave u školi kroz korišćenje IKT alata u radu sa učenicima, poboljšanje saradnje među nastavnicima, unapređenje međupredmetnih kompetencija kod učenika, unapređenje međunarodne saradnje škole putem povezivanja sa obrazovnim ustanovama iz Evrope, podsticanje interaktivnosti nastave kroz uključivanje učenika na aktivnosti organizovane u okviru eTwinning portala i jačanje ključnih kompetencija učenika, učestvovanje nastavnika u obukama profesionalnog usavršavanja putem interneta, promocija škole, unapređenje Školskog razvojnog plana, unapređenje odnosa sa roditeljima, institucijama i ustanovama.

 

VREME AKTIVNOST NOSIOCI AKTIVNOSTI
Septembar - Formiranje eTwinning tima i dogovor o radu Tima u toku godine- Usvajanje Plana rada Tima za školsku 2018/2019. godinu
– Podela zaduženja između članova Tima
– Otvaranje imejl naloga Tima
– Predstavljanje eTwinning projekata koji su u toku
– Razmatranje načina za aktivno uključivanje nastavnika u eTwinning
– Učešće koordinatora Tima u eTwinning godišnjoj konferenciji „Unapređivanje nastave upotrebom informaciono komunikacionih tehnologija“ u Beogradu
– Tekuća pitanja
Članovi eTwinning tima
Oktobar/ decembar - Uključivanje članova tima u eTwinning
– Promovisanje rada Tima i primera dobre eTwinning prakse na Odeljenjskim većima, Stručnim većima i Nastavničkom veću
– Podsticanje nastavnika na uključivanje u eTwinning
– Promovisanje mogućnosti za profesionalno usavršavanje na evropskom nivou (obuke na internetu, profesionalno usavršavanje na internetu, obuke licem u lice, učenje od kolega) koje eTwinning ima u ponudi
– Saradnja sa Timom za marketing škole – promovisanje primera dobre eTwinning prakse preko sajta škole i kroz različite medije
– Izveštavanje članova o realizaciji podeljenih zaduženja i saradnja među članovima tima
– Tekuća pitanja
Članovi eTwinning tima
Januar/ februar - Analiza dosadašnjeg rada sa predlozima za unapređenje
– Pisanje i podnošenje polugodišnjeg izveštaja o radu eTwinning tima
– Tekuća pitanja
Članovi eTwinning tima
Mart/
maj
- Analiza primenljivosti u praksi eTwinning projekata koji su realizovani do sada ili su pri kraju realizacije
– Tekuća pitanja
Članovi eTwinning tima
Jun/avgust - Dogovor o projektima sa kojima bi se  konkurisalo  za Nacionalnu oznaku kvaliteta
– Predstavljanje eTwinning projekata na Savetu  roditelja i roditeljskim sastancima
– Analiza rada eTwinning tima – samovrednovanje rada članova Tima i realizovanih aktivnosti
– Podnošenje godišnjeg izveštaja
Članovi eTwinning tima
U toku godine - Praćenje i izveštavanje o postignutim rezultatima
– Učešće na besplatnim eTwinning seminarima Fondacije Tempus:
Ø  eTwinning za početnike – prvi koraci – Kataloški broj 439, Prioritetna oblast 1, Kompetencije za poučavanje i učenje
Ø  Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi – Kataloški broj 461, Prioritetna oblast 1, Kompetencije za poučavanje i učenje
Ø  Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave – Kataloški broj 591, Prioritetna oblast 1, Kompetencije za poučavanje i učenje
– Učešće na vebinarima Fondacije Tempus
– Razmena znanja o web 2.00 alatima
Članovi eTwinning tima

Članovi:

  1. Biljana Popović, nastavnik razredne nastave – koordinator
  2. Ana Trišić, nastavnik razredne nastave – partner
  3. Ivana Savić, nastavnik razredne nastave – partner
  4. Nevena Damnjanović, nastavnik predmetne nastave
  5. Danijela Bojović, nastavnik predmetne nastave
  6. Zorica Jovanović Stevanović, direktor škole
  7. Irena Sirković, stručni saradnik – bibliotekar
  8. Marija Stanojević, stručni saradnik – pedagog