13
feb
2020

eTwinning tim

 eTwinning

    Sajt eTwinning pogledajte na sledećem linku        https://www.etwinning.net/sr/pub/index.htm

  Sajt eTvinera OŠ „Knez Sima Marković“ -pogledajte na       linku https://etwinningkutak.weebly.com

GODIŠNJI PLAN RADA eTwinning TIMA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Cilj rada eTwinning tima jeste podizanje nivoa digitalnih kompetencija nastavnika, unapređenje kvaliteta nastave u školi kroz korišćenje IKT alata u radu sa učenicima, poboljšanje saradnje među nastavnicima, unapređenje međupredmetnih kompetencija kod učenika, unapređenje međunarodne saradnje škole putem povezivanja sa obrazovnim ustanovama iz Evrope, podsticanje interaktivnosti nastave kroz uključivanje učenika na aktivnosti organizovane u okviru eTwinning portala i jačanje ključnih kompetencija učenika, učestvovanje nastavnika u obukama profesionalnog usavršavanja putem interneta, promocija škole, unapređenje Školskog razvojnog plana, unapređenje odnosa sa roditeljima, institucijama i ustanovama.

Septembar:

 • Formiranje eTwinning tima i dogovor o radu Tima u toku godine
 • Usvajanje Plana rada Tima za školsku 2019/2020. godinu
 • Podela zaduženja između članova Tima
 • Predstavljanje eTwinning projekata koji su u toku
 • Razmatranje načina za aktivno uključivanje nastavnika u eTwinning
 • Učešće članova Tima u eTwinning godišnjoj konferenciji „Razvijanje ključnih kompetencija putem eTwinning projekata“ u Beogradu
 • Saradnja sa Timom za marketing škole – promovisanje sajta eTvineri OŠ „Knez Sima Marković“
 • Tekuća pitanja

Oktobar/decembar:

 • Promovisanje rada Tima i primera dobre eTwinning prakse na Odeljenjskim većima, Stručnim većima i Nastavničkom veću
 • Podsticanje nastavnika na uključivanje u eTwinning
 • Tekuća pitanja

Januar/februar:

 • Promocija Dana bezbednosti na internetu u 2020. godini
 • Analiza dosadašnjeg rada sa predlozima za unapređenje
 • Pisanje i podnošenje polugodišnjeg izveštaja o radu eTwinning tima
 • Tekuća pitanja

Mart/maj:

 • Analiza primenljivosti u praksi eTwinning projekata koji su realizovani do sada ili su pri kraju realizacije
 • Tekuća pitanja

Jun/avgust:

 • Dogovor o projektima sa kojima bi se konkurisalo za Nacionalnu oznaku kvaliteta
 • Predstavljanje eTwinning projekata na Savetu roditelja i roditeljskim sastancima
 • Analiza rada eTwinning tima – samovrednovanje rada članova Tima i realizovanih aktivnosti
 • Podnošenje godišnjeg izveštaja

U toku godine:

 • Učešće na besplatnim eTwinning seminarima Fondacije Tempus:
  • eTwinning za početnike – prvi koraci – Kataloški broj 439, Prioritetna oblast 1, Kompetencije za poučavanje i učenje
  • Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi – Kataloški broj 461, Prioritetna oblast 1, Kompetencije za poučavanje i učenje
  • Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave -Kataloški broj 591, Prioritetna oblast 1, Kompetencije za poučavanje i učenje
 • Učešće na vebinarima Fondacije Tempus
 • Razmena znanja o Web 2.00 alatima
 • Praćenje i izveštavanje o postignutim rezultatima

Članovi:

 1. Biljana Popović, nastavnik razredne nastave – koordinator
 2. Ivana Savić, nastavnik razredne nastave
 3. Vesna Kosanić, nastavnik razredne nastave
 4. Nevena Damnjanović, nastavnik predmetne nastave
 5. Zorica Jovanović Stevanović, direktor škole
 6. Irena Sirković, stručni saradnik – bibliotekar
 7. Marija Stanojević, stručni saradnik – pedagog

Leave a Reply

*

captcha *