logoАМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА

АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА -У ЦАРСТВУ БИЉАКА

22. 10. 2019. године учитељице Љиљана Крговић и Рада Ђукић, из ИО Арнајево, организовале су наставу у природном окружењу за своје ученике, по принципима амбијенталне наставе.
Овакав вид наставе имао је за циљ да ученици што боље упознају биљни свет свог завичаја учећи на очигледним примерима и да користе природно окружење како би лакше савладали предвиђене садржаје. Такође, на нај начин развија се љубав ученика према природи и свест о значају и очувању природе.

Ученици првог разреда усвајали су гласове (К, Ж и Х) и повезивали их са биљкама којима су окружени, учили су да пишу нова слова и правили их од природних материјала.

Сабирали су користећи јесење плодове које су успут набрали, решавали задатке на листићима који су били повезани са темом, сакупљали су плодове чији називи почињу задатим гласовима ( Пројектна настава-Азбука живог света).

Ученици трећег разреда су решавали једначине и након откривања непознатог броја очитавали су QR кодове који су сакривали информације о неким биљкама (јабука, крушка, шљива, дуња).
Анализирали су Песму о цвету, Бранка Миљковића, тражили разноврсно цвеће и разговарали о томе шта је све једној биљци потребно за живот.Разговарали су и о томе како су неке биљке из окружења везане за наше празника и каква веровања их прате (бадњак, врба, жито, дрен)-Народна традиција.

Ученици другог разреда су на примерима текстуалних задатака осмишљених на примерима из непосредне околине одређивали непознати умањилац, рецитовали лирске песме са мотивима биљака . Из света око нас ученици су имали прилике да директно примене стечено знање при сусрету са суграђанима.

Ученици четвртог разреда су, такође, решавали текстуалне задатке који су били повезани са темом, разговрали о биљкама које нас окружују, примењивали права и дужности које су научили, а који су везани за природу и очување околине.

На крају деца су играла разне елементарне игре у природи и задовољни се вратили у школу носећи праву збирку јесењих плодова и лишћа које ће користити на наредним часовима Ликовне културе , Пројектне наставе и Ваннаставних активности.

[metaslider id=4172]

САСВИМ НЕОБИЧАН ДАН
( амбијентална настава )

16. 9. 2019. је за ученике ИО Лисовић 1 и њихову учитељицу Мају Стојковић био наставни дан али не у учионици већ у једном новом амбијенту – на барајевској пијаци и у матичној школи.
Циљ изласка из оквира традиционалне у амбијенталну наставу био је повезивање стечених знања из Српског језика, Математике, Природе и друштва и Физичког васпитања у једну нову, логичку целину, примена тих знања на конкретним примерима као и стицање практичних знања за превазилажење тешкоћа у свакодневном животу.
Смењивањем различитих , унапред осмишљених активности, ученици су еколошки освешћени, показали како се сналазе у свом насељу, забележили важне објекте и државне симболе које су на тим објектима видели, изражајно рецитовали научене песме о раној јесени упоређујући песничке слике са оним што заиста виде у окружењу ради јачег доживљаја и разумевања; састављали су и решавали математичке изразе користећи цене воћа и поврћа које је тренутно у понуди на пијаци, плаћали и проверавали тачност враћеног новца. Јесење лишће, цвеће, кестење, грожђе, пилад на гомили помогли су им да усвоје и схвате појам збирне именице, а по један или два укусна плода којима су се слатко засладили да их разликују од заједничких именица.
У платнене торбе ставили су остатак воћа и понели их другарима из 4/1 разреда учитељице Сање Радосављевић Максимовић са којима су на заједничком часу Физичког васпитања обавили последње припреме за предстојеће такмичење у трчању.
Кроз пријатан амбијент матичне школе провела их је помоћник директора Биљана Стевановић и са њима одиграла едукативне игре користећи савремену технологију.
Презадовољни ученици су безбедно, у пратњи свог разредног старешине, стигли у своју школу у договорено време.

[metaslider id=4018]