ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ  важи од 01.09.2017.

Р.б. Презиме и име наставника предмет ССС број  часова одељења
Николић Данијела српски језик VII 18 54, 55, 75, 76
Јагличић Радмила српски језик +грађанско VII 16 64, 65, 86, 87
Коцић Милица српски језик VII 17 52, 62, 63, 71
Томић Данијела српски језик +грађанско VII 16 66, 67, 74, 85
Васин Ивана српски језик VII 18 51, 53 81, 82
Мирковић Тијана српски језик VII 20 61, 72, 73, 83,  84
Димић Јелена српски језик VII 17 56, 68, 77, 88
Станић Јасна енглески језик VII 18 51, 52, 53, 71, 72, 73, 82, 83, 84
Вањек Ана енглески језик VII 18 54, 55, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 87
Кунарац Ана енглески језик VII 20 22, 23;Глумчево Брдо 1,2,3,4  Равни Гај 1,2,3,4 
Ања Прентић енглески језик VII 20 11, 13, 21, 31, 33, 43, 61, 62, 63, 81
Нићифоровић Јасна енглески језик VII 20 32, 41, 42, 56, 67, 68, 77, 85,6,8
Дамњановић Невена енглески језик VII 20 Арнајево 1,2,3,4, Средњи Крај1,2,3,4, Баћевац 2,4
Боровчанин Маријана енглески језик VII 20 Гунцати 1,2,3,4 Лисовић 2 1,2,3,4 Лисовић 1 2,3
Николић Сузана енглески језик VII 20 В.Борак 1,2,3,4 Бождаревац 1,2,3,4  Баћевац 1,3
Марковић Радмила енглески језик VII 20 Бељина 1,2,3,4 Рожанци 2,3,4 Губеревац 1,2,3
Божовић Јована енглески језик VII 20 12  Манић 1,2,3,4 
Симеуновић Мира руски језик VII 18 51, 53, 62, 63, 72, 73, 82, 83, 84
Првуловић Марина руски језик +грађанско VII 16 55, 56, 65, 68, 75, 77, 86, 88
Матовић Валентина немачки језик VII 18 52, 54, 61, 64, 67, 71, 74, 76, 81
Вучетић Александар немачки језик VII 6 66, 85, 87
Латовић Берина математика VII 20 61, 76, 81, 84, 86
Милановић Ина математика VII 20 54, 55, 64, 67, 85
Недељковић Милинко       математика VII 20 65, 66, 74, 75, 87
Стојановић Јаворина      математика VI 20  53, 62, 63, 82 , 83
Р.б. Презиме и име наставника предмет ССС број  часова одељења
Стојић Јованка математика VII 16 56, 68, 77, 88
Спасић Биљана математика VII 20 51, 52, 71, 72, 73
Шеатовић Марица биологија/с.а. VI 20  54, 55, 65, 66,67,74,75, 76, 85, 86
Горуновић Гордана биологија/с.а. VII 18 56, 61, 68,71,73,77, 82, 83,88
Сакић Милица биологија/с.а. VII 20 51, 52, 53, 62, 63,64,72, 81, 84, 86
Вучићевић Весна географија VII 20  64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 85,86,87
Николић Зоран географија VII 12  51,52, 53, 54,55, 56,68, 77, 88
Даворија Драгана географија VII 20 61, 62, 63, 71, 72, 73, 81, 82, 83,84
Петровић Мирјана историја VII 20 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 85, 86, 87
Растовић Татјана историја VII 12 52, 53, 54,55, 62, 63,73,84
Милосављевић Дарко историја VII 20 51, 56,  61, 68, 71, 72, 77, 81, 82, 83, 88
Цупаћ Бојана музичка култура VII 20 54,55,64,65,66,67, 71,72, 73,74,75, 76, 81, 82,83, 85, 86, 87
Мајсторовић Светлана музичка култура + хор VII 15 51, 52, 53,56, 61, 62, 63, 68, 77, 84, 88
Недељковић Ружа ТИО VI 20 51, 52,53, 61,62, 71,72, 81, 82, 83
Бошковић Гроздана ТИО VII 20 51, 52, 53,61, 62,63,71,73,83, 84
Трифуновић Жељко ТИО VII 20 56,63, 68, 72, 73, 77, 81, 82, 84, 88
Јојић Драгица ТИО VII 20 54, 55, 64,65, 66, 74, 75, 85, 86, 87
Антић Живорад ТИО VII 20 54, 55,64, 65, 66, 67, 74, 75, 76,85
Ранковић Гордана ТИО VII 16 56,67, 68, 76,77, 86, 87, 88
Васић Снежана физ. вас./из. спорт/ОФА VII 20 52, 53,62, 63, 71, 83
Скокнић Мирјана физ. вас./из. спорт/ОФА VII 20 51,61, 63, 72, 73, 81, 82,84
Контић Миљан физ. вас./из. спорт/ОФА VII 20 65, 66,65, 74, 75, 82, 85, 86
Стевановић Бојан физ. вас./из. спорт/ОФА VII 20 54, 55,64, 67,76, 87

 

 

 

Р.б. Презиме и име наставника предмет ССС број  часова одељења
Јанковић Јелена физ. вас./из. спорт/ОФА VII 14 56,68, 77, 84, 88
Миковић Слађана хемија VII 20 71,72,73,74, 81,82,83,84,86,87
Тешић Ивана хемија VII 10 75,76,77,85,88
Вујашевић Дивна физика VII 6 68,77,88
Спасић Зоран физика VII 20 62,63,66,72,73,82,83,84,86,87
Вељовић Бојан физика VII 20 61,64,65,67,,71,74,75,76,81, 85
Васић Емил ликовна култура/с.а. VII 20 51, 52, 53, 54,55, 64, 65, 66,67,74,75, 76, 85, 86, 87
Делић Наташа ликовна култура/с.а. VII 20 56, 61, 62, 63, 68, 71, 72, 73, 77,81, 82, 83, 84,88,
Бојовић Данијела инф. и рач. VII 20 51, 52, 53, 54,55,61,62,63,64 ,65,66,71, 72, 73, 74,75,81,82,83,84
Јојић Немања инф. и рач. VII 9 56, 67, 68, 76, 77, 85, 86 ,87, 88  
Бошковић Ивана  нас.раз. наставе VI 17 11  матична школа
Ристић Јелена  нас.раз. наставе VII 17 12  матична школа
Јеремић Милан  нас.раз. наставе VI 17 1матична школа
Јанковић Весна  нас.раз. наставе VI 18 2матична школа
Танасковић Марина  нас.раз. наставе VI 18 2матична школа
Миленковић Данијела  нас.раз. наставе VII 18 2матична школа
Радосављевић М Сања  нас.раз. наставе VI 18 3матична школа
Миловановић Сузана  нас.раз. наставе VI 18 3матична школа
Јовановић Милица  нас.раз. наставе VII 18 3матична школа
 Жилић Татјана нас.раз. наставе VII 18 4матична школа
Трајковић Снежана нас.раз. наставе VI 18 42 матична школа
Радивојевић Снежана нас.раз. наставе VI 18 43 матична школа
Ђукић Петровић Рада  нас.раз. наставе VI 18 14/34 ИО Арнајево

 

 

Р.б. Презиме и име наставника предмет ССС број  часова одељења
Крговић Љиљана нас.раз. наставе VII 18 24/44  ИО Арнајево
Вујновић Десанка  нас.раз. наставе VI 17 1 ИО Баћевац
Свиларевић Гордана нас.раз. наставе VII 18 2 ИО Баћевац
Јукић Данијела  нас.раз. наставе  VII  18 3 ИО Баћевац
 Иванчевић Милица   нас.раз. наставе  VII  18  4 ИО Баћевац
Ђуричић Снежана нас.раз. наставе VI 18 36/46 ИО Бељина
Чанак Драча Младена нас.раз. наставе VII 18 27 /47 ИО Бождаревац
Пршић Јасмина  нас.раз. наставе VII 18 17/37  ИО Бождаревац
Косанић Весна нас.раз. наставе VI 17 1  ИО Велики Борак
Миловановић Весна нас.раз. наставе VI 18 3  ИО Велики Борак
Поповић Биљана нас.раз. наставе VI 18 2 4  ИО Велики Борак
Поповић Слободанка нас.раз. наставе VI 18 4  ИО Велики Борак
Лалић Биљана нас.раз. наставе VI 18 2  ИО Глумчево Брдо
Марковић Слађана нас.раз. наставе VII 18 3  ИО Глумчево Брдо
Сарић Нада нас.раз. наставе VII 18 4  ИО Глумчево Брдо
Спасојевић Нела нас.раз. наставе VII 18 1  ИО Глумчево Брдо
Вукадиновић Јелена нас.раз. наставе VII 18 110/210/310  ИО Губеревац
Орабовић Сања нас.раз. наставе VI 18 2  ИО Гунцати
Ивановић Александра нас.раз. наставе VII 18 1 2  ИО Бељина
Дукић Ирена нас.раз. наставе VII 18 3  ИО Гунцати
Баџа Травица Горанка нас.раз. наставе VII 18 1 4  ИО Гунцати
 Стевановић Милица  нас.раз. наставе VII  18  4 Равни Гај
Стојковић Маја нас.раз. наставе VII 18 2 3 ИО Лисовић 1
Голубовић Снежана нас.раз. наставе VI 18 1/2/3/4  ИО Лисовић 2
Нешковић Јелена нас.раз. наставе VII 18 2 4  ИО Манић


 

Р.б. Презиме и име наставника предмет ССС број  часова одељења
Луковац Јелена нас.раз. наставе VII 18 1/3  ИО Манић
Петровић Гајић Весна нас.раз. наставе VI 18 1 2  ИО Равни Гај
Савић Катарина нас.раз. наставе VII 18 3  ИО Равни Гај
Мијаиловић Драгана нас.раз. наставе VI 18 3 4  ИО Рожанци
Чолаковић Јована нас.раз. наставе VII 17  2 ИО Рожанци
Тришић Ана нас.раз. наставе VII 18 2 4  ИО Средњи Крај
Савић Ивана  нас.раз. наставе VII  18 1 3  ИО Средњи Крај
Булатовић Стефан нас. вер. наставе VII 6 Бељина(2), 56, 68, 77, 88
Живковић Јована нас. вер. наставе VI 19 11,3, 21,2,3 , 31,3, 41,2, 74,5,6, 82,4,

Бождаревац (2), Велики Борак (3)

Обрадовић Игор нас. вер. наставе IV 15  Баћевац(4),Глумчево Брдо (4), Лисовић 2(1), Лисовић 1(1), Губеревац (1), Гунцати (3) 87
Поповић Драган нас. вер. наставе VII 13 54,5, 64,5,6,7, 85,6,Средњи Крај (2),

Равни Гај(3)

Станковић Зоран нас. вер. наставе VI 20 12, 32,43, 51,2,3, 61,2,3,71,2,3,81,3, Манић (2) , Рожанци (2), Арнајево(2)