POLITIKA BEZBEDNOSTI NA INTERNETU

 Osnovna škola
„Knez Sima Marković“
Svetosavska 77, 11460 Barajevo
tel. 8300-124 ; 8301-243; 8304-640;
8304-639 (faks)
PIB 101412064
Matični broj 07001193
E mail: osbarajevo@gmail.com
www.knezsimamarkovic.edu.rsPicture1

POLITIKA BEZBEDNOSTI NA INTERNETU

Privatnost zaštite podataka

Redovno održavanje i ažuriranje računara i računarske mreže kojoj učenici imaju pristup vrše softverski administratori Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Učenici nemaju pristup iskačućim prozorima i  neželjenim veb sajtovima.

Škola vodi računa i obezbeđuje zaštitu podataka na adekvatan način kako ne bi došlo do povrede privatnosti ili kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Opšti akti škole,  Statut OŠ „Knez Sima Marković“ Barajevo, Pravilnik o ponašanju zaposlenih, učenika i roditelja učenika i Pravilnik o disciplinskoj odgovorosti učenika, sadrže odredbe kojima se reguliše nošenje i korišćenje mobilnih telefona. Učenici, nastavnici i roditelji učenika upoznati su sa ovim pravilnicima (učenici na časovima odeljenjskog starešine, a roditelji na roditeljskim sastancima i Savetu roditelja).

Škola vodi računa i informiše zaposlene i učenike o poštovanju i  zaštiti autorskih prava.

Društvene mrže i  mediji

Škola ima svoju veb stranicu i  ima otvoren nalog na društvenoj mreži Twitter u cilju promocije rada škole.

Škola vodi računa kada su upitanju društvene mreže i mediji. Vrši se redovna edukacija učenika, zaposlenih i roditelja o pravilima ponašanja na društvenim mrežama i u medijima (na časovima redovne nastave, posebno organizovanim predavanjima, radionicama i seminarima).

Fotografije i video zapisi se ne objavljuju bez obavezne pismene saglasnosti roditelja.

Izazovi komunikacije na internetu

Briga o učenicima je prioritetna oblast Školskog razvojnog plana 2017-2020., a među strateškim ciljevima su podizanje nivoa bezbednosti učenika u posedu škole i poštovanje i zaštita dečjih prava.

Škola ima izrađen Program za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije, kao i formiran Tim za zaštitu učenika. U svakom konkretnom slučaju nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije ili sumnje na isto, postupa se  u skladu sa Protokolom postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

U slučajevima potencijalnog ili stvarnog nasilja zaposleni u ustanovi su dužni da interventne mere preduzimaju u skladu sa:

  • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  • Zakonom o osnovnoj školi
  • Zakonom o radu
  • Opštim i Posebnim protokolom za zaštitu dece – učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama
  • Priručnikom za primenu Posebnog protokola za zaštitu učenika od nasilja
  • Pravilnikom o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
  • Statutom OŠ “Knez Sima Marković“ u Barajevu
  • Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika
  • Pravilnikom o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada
  • Pravilnikom o ponašanju učenika, zaposlenih i roditelja učenika.

Dan bezbednosti na internetu

Na predlog predsednika Školskog odbora Biljane Popović, Školski odbor od školske 2018/2019. godine u saradnji sa eTwinning timom škole promoviše Dan bezbednosti na internetu. Popunjavanjem obrasca na adresi http://bit.ly/supportSID škola se dve godine za redom priključila kampanji SID „Zajedno za bolji internet“. U okviru Dana bezbednosti na internetu, eTvineri naše škole učestvuju u velikom broju događaja i aktivnosti, na sam dan obeležavanja i tokom čitavog meseca.

Edukacija o bezbednosti na internetu

U školi se kontinuirano sprovodi edukacija učenika, roditelja i nastavnika o bezbednosti na internetu.

Od školske 2017/2018. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje Program „Osnovi bezbednosti dece“ čiji je cilj sticanje novih i unapređenje postojećih znanja, veština i stavova radi postizanja bezbednosne kulture učenika četvrtog i šestog razreda osnovne škole. Nastavu realizuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji poseduju znanja i veštine iz oblasti koje se izučavaju, kao i penzionisani pripadnici MUP-a. Oblasti koje realizuju jednom mesečno kroz čas odeljenjskog starešine su: bezbednost dece u saobraćaju; policija u službi građana; nasilje kao negativna pojava; prevencija i zaštita dece od opojnih droga i alkohola; bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža; prevencija i zaštita dece od trgovine ljudima; zaštita od požara i zaštita od tehničko-tehnoloških opasnosti i prirodnih nepogoda. Od školske 2018/2019. godine predavanja se realizuju i sa učenicima prvog razreda. Predavanjima prisustvuju sve odeljenjske starešine.

U školi deluju  eTwinning  tim i Tim za projekte čiji je jedan od ciljeva podizanje nivoa sveti o bezbednom i boljem internetu. Do kraja školske 2019/2020. godine realizovaće se školski projekat „Bezbedni na mreži“ autora učiteljice Biljana Popović, Najboljeg edukator Srbije 2019., koordinatora eTwinning tima i Tima za projekte.