PRODUŽENI BORAVAK

DINAMIKA  RADA  U  PRODUŽENOM  BORAVKU

∙ U produženom boravku postoje dve grupe (jedna u A smeni, jedna u B smeni) i sa svakom radi jedan učitelj.

∙ Radno vreme produženog boravka je:

Pre podne od 7:00 do 13:20

Popodne od 11:15 do 17:00

∙ U okviru produženog boravka organizuju se sledeće aktivnosti i oblici rada:

∙  Individualni i individualizovani pristupi u učenju

∙  Učenje kroz igru, praksu i rešavanje problema

∙  Organizovano sprovođenje slobodnog vremena ;

∙ Odmor i rekreacija

∙  Sportske aktivnosti

∙  Izleti, šetnja, boravak na čistom vazduhu i sportske aktivnosti

∙ Igra

∙  Saradnja sa roditeljima, učiteljima i nastavnicima

Vreme organizujemo u 3 segmenta:

samostalan rad učenika (vreme za izradu domaćih zadataka)
– slobodno vreme (društvene igre po slobodnom izboru, igre opuštanja, sportske igre, …)
– slobodne aktivnosti učenika: (likovne, dramske, muzičke, sportske, radionice)

Odmor i zabava su prilagođeni vremenskim uslovima. Koristimo spoljne sportske terene, obližnje, digitalnu učionicu, biblioteku. Učestvujemo u obeležavanju svih značajnih događaja u našoj školi (Dan škole, školska slava Sveti Sava, Novogodišnja radionica, 8. martovska radionica,  priredbe za kraj školske godine).
Učestvujemo u raznim projektima.

  Samostalan rad učenika:

Samostalnim radom, uz stalnu stručnu i pedagošku pomoć i saradnju sa nastavnikom, učenici organizovano i planski, utvrđuju, produbljuju, primenjuju i usvajaju nova znanja, umenja i navike. Izrada domaćih zadataka se svakodnevno organizuje u određeno vreme. Domaći zadaci urađeni na časovima samostalnog rada se analiziraju, ispravljaju i vrednuju, ali se ne ocenjuju.  Učenici koji imaju teškoće u savladavanju nastavnog gradiva dobijaju pomoć u vidu individualnog rada koji podrazumeva dopunske časove i dodatno angažovanje nastavnika.

 Slobodno vreme:

 Slobodno vreme je predviđeno za aktivnosti koje se organizuju na principu potpune slobode izbora, dobrovoljnosti, samoorganizovanosti učenika u okviru različitih grupa. Kroz ove aktivnosti učenici stvaraju, otkrivaju, istražuju, uvežbavaju, saznaju…

Učiteljice u produženom boravku: Nada Sarić i Milica Erić