ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Дневни режим рада продуженог боравка (Ученици 1-1,1-2 и 1-3)

7:00-7:30  Пријем ученика 11:30-12:00  Пријем ученика
7:45-8:15  Доручак 12:00-12:15  Доручак
8:15-9:00 Слободне активности 12:15-13:00 Слободне активности
9:00-10:30 Самосталан рад-израда домаћих задатака, вежбање 13:00-14:30 Самосталан рад-израда домаћих  задатака, вежбање
10:30-11:00 Слободне активности 14:30-15:15 Слободне активности
11:00-11:30 Слободно време 15:15-15:45 Ужина
11:30-12:00 Ручак 15:45-17:00 Слободно време
12:00-13:40 Одмор,рекреација и одлазак на часове 17:00-17:30  Одмор, рекреација и одлазак кући

Учитељица у бродуженом боравку: Милица Трајковић