logoОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

Поштовани,

Влада Републике Србије донела је одлуку да се услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним школама у земљи, за то време биће организовано учење на даљину.

Желимо Вам успешну и лепу сарадњу током учења на даљину.

Обавештење за родитеље настава на даљину

Настава на даљину у ванредном стању

На сајту Министарства просвете,науке и технолошког развоја можете пратити распоред наставе

https://rasporednastave.gov.rs

Обавештење о промени Календара образовно васпитног рада у основној и средњој школи

Промена календара образовно васпитног рада у основној и средњој школи