PRODUŽENI BORAVAK

Dnevni režim rada produženog boravka 

7:00-7:30  Prijem učenika 11:00-11:30  Prijem učenika
7:45-8:15  Doručak 11:45-12:15  Doručak
8:15-9:00 Slobodne aktivnosti 12:15-13:00 Slobodne aktivnosti
9:00-10:30 Samostalan rad-izrada domaćih zadataka, vežbanje 13:00-14:30 Samostalan rad-izrada domaćih  zadataka, vežbanje
10:30-11:00 Slobodne aktivnosti 14:30-15:15 Slobodne aktivnosti
11:00-11:30 Slobodno vreme 15:15-15:45 Užina
11:30-12:00 Ručak 15:45-17:00 Odmor, rekreacija i odlazak kući
12:00-13:00 Odmor,rekreacija i odlazak na časove

Učiteljica u broduženom boravku: Biljana Stevanović