logoПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Дневни режим рада продуженог боравка 

7:00-7:30  Пријем ученика 11:00-11:30  Пријем ученика
7:45-8:15  Доручак 11:45-12:15  Доручак
8:15-9:00 Слободне активности 12:15-13:00 Слободне активности
9:00-10:30 Самосталан рад-израда домаћих задатака, вежбање 13:00-14:30 Самосталан рад-израда домаћих  задатака, вежбање
10:30-11:00 Слободне активности 14:30-15:15 Слободне активности
11:00-11:30 Слободно време 15:15-15:45 Ужина
11:30-12:00 Ручак 15:45-17:00 Одмор, рекреација и одлазак кући
12:00-13:00 Одмор,рекреација и одлазак на часове

Учитељица у бродуженом боравку: Биљана Стевановић